Thẻ: phụ nữ quá thông minh

Bí quyết làm… đàn bà vô dụng

Bí quyết làm… đàn bà vô dụng

Trước khi về nhà chồng, mẹ tôi dặn: “Khôn quá cũng khổ, ngu quá cũng khổ, khôn mà giả ngu mới là thượng sách”, giờ ngẫm ra tôi thấy cũng đúng.Trong nhóm bạn từ hồi ...

BẠN ĐÃ XEM?