Thẻ: tắm mưa

Mùa đánh cá vào bờ

“Nghề” bắt cá cạn không cần phải học hay có kinh nghiệm như khi mò tìm cá dưới ao bùn. Đứa lớn đứa nhỏ đều có thể làm được.Trận mưa rào xối xả chưa dứt, ...

BẠN ĐÃ XEM?