Thẻ: mía lấy đường

Ăn mía là nhai…

Ăn mía là nhai…

Ngày chia tay, quà cáp học trò miền cao mang tặng tôi có... bó mía. Những lóng mía ngọt lịm, tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt!Ngày nhỏ anh em tôi thích ngọt. Biết ý ...

BẠN ĐÃ XEM?