Thẻ: Tam Kỳ

Về thành phố ở ngã ba sông

Cái đặc biệt của Tam Kỳ nằm ở chỗ nó là phố đấy, nhưng người thì lại rất chân chất, hồn hậu, đậm tình quê.Có một thành phố nằm giữa hai đầu Tổ quốc, là ...

BẠN ĐÃ XEM?