Thẻ: miền Đông

Miền Đông – mùa lỡ

Miền Đông – mùa lỡ

Đi cho hết trăm núi ngàn sông, thỏa lòng biển người sâu thẳm rồi cuối cùng, cái níu ta quay về lại vô cùng giản đơn như tia nắng, giọt mưa hay hạt bụi quê ...

BẠN ĐÃ XEM?